chartrusexkcd bulk dark chartrusexkcd bulkdull chartrusexkcd bulk pale chartrusexkcd bulk mild chartrusexkcd bulk chartruse [sic]xkcd bulk green chartrusexkcd bulk light chartrusexkcd bulk bright chartrusexkcd bulk chartruse meets peridotxkcd bulk chartruse / light bright greenxkcd bulk